Subsidie op Pelletketels!

Categorie:

Beschrijving

Vanaf 5 september 2023, tot 5 oktober 2024 Subsidie SDE++
Op Biomassaketels vanaf ≥ 5 MW

1. Een ketel ≥ 5 MW stoom uit houtpellets;
2. Een brander op houtpellets ≥ 5 MWth en ≤ 100 MWe;
3. Een ketel op houtpellets voor stadsverwarming;